Uniwersytet Ludowy Twórczych Inicjatyw

W ULTI zajmujemy się rozwojem osobistym i zawodowym kobiet z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego.

Naszą misją jest aktywizacja społeczna kobiet, oraz  wspieranie liderek społecznych w ich rozwoju i działaniu na rzecz lokalnych społeczności, zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji regionu.

„Wspieramy liderki społeczne w ich rozwoju”

Nasz zespół

Joanna Rybacka Barisic

Prezeska SEN Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej, pomysłodawczyni ULTI, jej pasją jest wspieranie kobiet w rozwoju osobistym i zawodowym, inicjuje pomysły na przedsiębiorstwa społeczne, motywuje lokalne liderki do działań na rzecz ich lokalnych społeczności. Mama nastolatka. W ULTI jest dyrektorem biura i trenerką z zakresu kreatywności, komunikacji, pisania projektów, zarządzania zmianą

Anna Piątkowska

Pasjonatka rękodzieła, jak sama mówi o sobie: szydełkuje od dzieciństwa. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Dzieci Twardowskiego w Dębieniu. Aktywna członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Dębieniu, gdzie chętnie uczy się  od starszych koleżanek tajników regionalnej kuchni i zwyczajów. Prywatnie mama trójki dzieci. W ULTI prowadzi warsztaty szydełkowania i jest odpowiedzialna za administrację i promocję projektów.

Katarzyna Spyridakis

Trenerka języka angielskiego z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Prezeska Fundacji Inspired i pomysłodawczyni Talent Camp, konferencji dla młodych przedsiębiorców. Mama dwójki dzieci. W ULTI prowadzi szkolenia językowe i wspiera kobiety w rozwoju marek osobistych.

Anna Martin

Odkrywa tajniki dawno zapomnianej sztuki tkania na krośnie,  poprzez Stowarzyszenie Manufaktura Tkacka z Pasymia przekazuje pasję do rękodzieła kobietom i dzieciom w regionie. Prywatnie mama czwórki dzieci. W ULTI prowadzi warsztaty tkactwa.

Justyna Seklecka

Założycielka przedsiębiorstwa społecznego Makala w Nowym Mieście Lubawskim, zajmującym się projektowaniem i szyciem ubrań dla dzieci. Należy do Nowomiejskiej Akademii Kobiet. Jest skarbnikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzętniku. Ma jedną córkę. W ULTI prowadzi zajęcia krawiectwa.

O pedagogice grundtvigiańskiej
i historii uniwersytetów ludowych

Pedagogika uniwersytetów ludowych, choć liczy ponad 150 lat, nie traci aktualności. Jej twórca – Nikolai Frederik Severin Grundtvig – wciąż inspiruje, jak tworzyć szkołę dla życia w zmieniającym się społeczeństwie, jak nie ulegać schematom, stereotypom, biurokracji i apatii.

Grundtvig zainicjował powstanie uniwersytetów ludowych (folkehøjskole) w połowie XIX wieku. Zawsze podkreślał, że uniwersytet ludowy ma być „szkołą dla życia”, nie dla tytułów, dyplomów, egzaminów, nawet karier – ale właśnie dla życia, spełnionego, twórczego życia w społeczeństwie. Mówił o dwoistości natury człowieka, który z jednej strony walczy o własne istnienie, rozwijanie osobistej wolności, odkrywanie i pielęgnowanie talentów, a z drugiej strony potrzebuje innych ludzi, współdziałania, poczucia przynależności do wspólnoty.

Zatem w pedagogice uniwersytetów ludowych jest miejsce na rozwój osobisty, poprzez dialog, stawianie ważnych pytań, a także warsztaty sztuki i rękodzieła, ale też partnerstwo nauczycieli i uczniów, obecność żywego słowa w edukacji, uczenie się poprzez praktykę i pracę zespołową, wreszcie tak ważny dla Grundtviga – wspólny śpiew.

O pedagogice grundtvigiańskiej
i historii uniwersytetów ludowych

Pedagogika uniwersytetów ludowych, choć liczy ponad 150 lat, nie traci aktualności. Jej twórca – Nikolai Frederik Severin Grundtvig – wciąż inspiruje, jak tworzyć szkołę dla życia w zmieniającym się społeczeństwie, jak nie ulegać schematom, stereotypom, biurokracji i apatii.

Grundtvig zainicjował powstanie uniwersytetów ludowych (folkehøjskole) w połowie XIX wieku. Zawsze podkreślał, że uniwersytet ludowy ma być „szkołą dla życia”, nie dla tytułów, dyplomów, egzaminów, nawet karier – ale właśnie dla życia, spełnionego, twórczego życia w społeczeństwie. Mówił o dwoistości natury człowieka, który z jednej strony walczy o własne istnienie, rozwijanie osobistej wolności, odkrywanie i pielęgnowanie talentów, a z drugiej strony potrzebuje innych ludzi, współdziałania, poczucia przynależności do wspólnoty.

Zatem w pedagogice uniwersytetów ludowych jest miejsce na rozwój osobisty, poprzez dialog, stawianie ważnych pytań, a także warsztaty sztuki i rękodzieła, ale też partnerstwo nauczycieli i uczniów, obecność żywego słowa w edukacji, uczenie się poprzez praktykę i pracę zespołową, wreszcie tak ważny dla Grundtviga – wspólny śpiew.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH NA LATA 2020-2030
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH NA LATA 2020-2030