W latach 2020-2021 realizujemy projekt: Uniwersytet Ludowy Twórczych Inicjatyw, który został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Uniwersytetów Ludowych – PWRUL. Dzięki dotacji w 2020 roku wykonaliśmy adaptację pomieszczeń w budynku w Elgnówku, w gminie Olsztynek, wynajętym na potrzeby realizacji działań Uniwersytetu i wykonaliśmy ogród sensoryczny dla naszych słuchaczek.

W 2021 będziemy realizować szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji liderskich, kurs języka angielskiego i warsztaty rękodzielnicze dla kobiet z terenów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH NA LATA 2020-2030
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH NA LATA 2020-2030