PROJEKTY

Rozwój Dorosłych

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej
powołał do życia
Uniwersytetu Ludowy Twórczych Inicjatyw

 Jest to pozaszkolna, niepubliczna placówka edukacyjno-wychowawcza z bazą internatową dla osób dorosłych.

 ULTI zajmuje się rozwojem osobistym, społecznym i zawodowym kobiet z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego, wpływa na rozwój społeczności lokalnych oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Znajdziesz nas na Mazurach, w małej miejscowości Elgnówko, oddalonej 7 km od Olsztynka.

Jesteśmy tu po to , aby wspierać kobiety z terenów wiejskich z woj. warmińsko-mazurskiego w zdobywaniu nowych umiejętności, odkrywaniu potencjału, rozwijaniu pasji i spełnianiu głęboko ukrytych marzeń.

ULTI to przestrzeń do wzajemnego uczenia się i czerpania inspiracji  z bogactwa regionu do działania w swoich społecznościach.

Nasz Uniwersytet to przestrzeń, gdzie kobiety mogą odnaleźć wsparcie w tworzeniu własnych biznesów, organizacji, pomysłów na lokalne działania.

To przestrzeń gdzie kobiety wspierają kobiety, dzielą się tym co potrafią, swoimi doświadczeniami, pomysłami i wspierają w ich realizacji, 

„Pomagamy rodzić się liderkom społecznym i kształtować ich liderski potencjał”.

ULTI to miejsce gdzie stwarzamy warunki do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności poprzez praktykę i doświadczenie, dzięki czemu możesz odkrywać swoje powołanie, poczuć motywację i energię do działania oraz wprowadzania zmian w życiu.

O pedagogice grundtvigiańskiej i historii uniwersytetów ludowych

Pedagogika uniwersytetów ludowych, choć liczy ponad 150 lat, nie traci aktualności. Jej twórca – Nikolai Frederik Severin Grundtvig – wciąż inspiruje, jak tworzyć szkołę dla życia w zmieniającym się społeczeństwie, jak nie ulegać schematom, stereotypom, biurokracji i apatii.

Grundtvig zainicjował powstanie uniwersytetów ludowych (folkehøjskole) wpołowie XIX wieku. Zawsze podkreślał, że uniwersytet ludowy ma być „szkołą dla życia”, nie dla tytułów, dyplomów, egzaminów, nawet karier – ale właśnie dla życia, spełnionego, twórczego życia w społeczeństwie. Mówił o dwoistości natury człowieka, który z jednej strony walczy o własne istnienie, rozwijanie osobistej wolności, odkrywanie i pielęgnowanie talentów, a z drugiej strony potrzebuje innych ludzi, współdziałania, poczucia przynależności do wspólnoty.

Zatem w pedagogice uniwersytetów ludowych jest miejsce na rozwój osobisty, poprzez dialog, stawianie ważnych pytań, a także warsztaty sztuki i rękodzieła, ale też partnerstwo nauczycieli i uczniów, obecność żywego słowa w edukacji, uczenie się poprzez praktykę i pracę zespołową, wreszcie tak ważny dla Grundtviga – wspólny śpiew.

Projekty

W latach 2020-2021 realizujemy projekt: Uniwersytet Ludowy Twórczych Inicjatyw, który został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Uniwersytetów Ludowych – PWRUL. Dzięki dotacji w 2020 roku wykonujemy adaptację pomieszczeń w budynku w Elgnówku, w gminie Olsztynek, wynajętym na potrzeby realizacji działań Uniwersytetu i wykonujemy projekt ogrodu sensorycznego dla naszych słuchaczek. 

W 2021 będziemy realizować szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji liderskich, kurs języka angielskiego i warsztaty rękodzielnicze dla kobiet z terenów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego.

 

 

 

 

 

Check out our work

Take a peek inside our Wonderworld

Design

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Marketing

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dev System

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Support

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.